Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Heel Bijzonder , kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heel Bijzonder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan  Heel Bijzonder verstrekt. Heel Bijzonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens -

- Uw telefoonnummer

 - Uw e-mailadres

WAAROM Heel Bijzonder GEGEVENS NODIG HEEFT

Heel Bijzonder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Heel Bijzonder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Heel Bijzonder GEGEVENS BEWAART

Heel Bijzonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

 Heel Bijzonder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Heel Bijzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heel Bijzonder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICS Heel Bijzonder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Heel Bijzonder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Heel Bijzonder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Heel Bijzonder heeft hier geen invloed op. Heel Bijzonder heeft Google geen toestemming gegeven om via Heel Bijzonder verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heel-bijzonder.nl. Heel Bijzonder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Heel Bijzonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heel Bijzonder maakt gebruik mijndiad praktijksoftware om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heel Bijzonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Heel Bijzonder op via info@heel-bijzonder.nl. www.heel-bijzonder.nl is de website.